Informasjonsrådgiverne Aabø & Co bistår næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og privatpersoner. Vi har kompetanse innen strategisk PR, omdømmeforvaltning, krisehåndtering og finansiell informasjon.

Aabø & Cos hovedoppgave er å forsvare og bygge verdier.

Selskapet ble etablert i 2003 og har kontor på Egertorget i Oslo.